2,027
Dziś Poniedziałek
2023-05-29

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w powiecie dzierżoniowskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-05-29 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w powiecie dzierżoniowskim obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-05-29 godz: 0:28:54
2.Ilość wszystkich firm w powiecie dzierżoniowskim wynosi: 16687
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie dzierżoniowskim wynosi: 8850
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-29 maj 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w powiecie dzierżoniowskim, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność taksówek osobowych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 5.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 3.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 60% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 2.
Działalności gospodarcze o największym spadku w powiecie dzierżoniowskim za okres 1-29 maj 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność taksówek osobowych
-5
2
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
-3
3
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
-2
4
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
-2
5
Transport drogowy towarów
-2
6
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
-1
7
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
-1
8
Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
-1
9
Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
-1
10
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
-1

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w powiecie dzierżoniowskim w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w powiecie dzierżoniowskim ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...