2,027
Dziś Poniedziałek
2023-05-29

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w powiecie dzierżoniowskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-05-29 Działalności gospodarcze, które w powiecie dzierżoniowskim wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-05-29 godz: 0:28:53
2.Ilość wszystkich firm w powiecie dzierżoniowskim wynosi: 16687
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie dzierżoniowskim wynosi: 8850
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w powiecie dzierżoniowskim, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu maj 2023 – 1 780 firm.
Ta działalność ma zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Obecnie wykonuje ją 257 firm. Stanowi to 14% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejszą działalność gospodarczą.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Transport drogowy towarów prowadzona jest przez 213 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w powiecie dzierżoniowskim – maj 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
1 780
2
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
257
3
Transport drogowy towarów
213
4
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
167
5
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
148
6
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
134
7
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
133
8
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
120
9
Praktyka lekarska specjalistyczna
118
10
Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
107

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w powiecie dzierżoniowskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w powiecie dzierżoniowskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...