2,027
Dziś Poniedziałek
2023-05-29

Obserwuj, na które z produktów i usług w powiecie dzierżoniowskim rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-05-29 Obejrzyj, na które produkty i usługi w powiecie dzierżoniowskim wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-05-29 godz: 0:28:53
2.Ilość wszystkich firm w powiecie dzierżoniowskim wynosi: 16687
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie dzierżoniowskim wynosi: 8850
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w powiecie dzierżoniowskim rośnie zainteresowanie finansowaniem inwestycji ze środków unijnych, zauważymy, że choć za okres 1-29 maj 2023 sytuacja pod względem liczby publikowanych ogłoszeń przetargowych jest w czołówce bardzo wyrównana, to na pierwszym miejscu są Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. Z tego zakresu pojawiło się 1 przetarg z dotacją UE.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Specjalne usługi projektowe. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 1.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Drogi dla taksówek. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 1.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w powiecie dzierżoniowskim za okres 1-29 maj 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
1
2
Specjalne usługi projektowe
1
3
Drogi dla taksówek
1
4
Usługi agencji ściągających należności
1
5
Różne usługi dla przedsiębiorstw
1
6
Usługi pracy społecznej i podobnej
0
7
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
0
8
Usługi technicznego nadzoru budowlanego
0
9
Usługi szkolenia zawodowego
0
10
Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w powiecie dzierżoniowskim wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w powiecie dzierżoniowskim prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...